EVENTS & (NA)SCHOLING

Educatie, motivatie en kwaliteit staan bij Julius Clinical voorop. Om deze reden bieden wij geaccrediteerde nascholing aan, zodat alle betrokkenen goed geïnformeerd worden over ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in de eerstelijn.

Onderzoeksresultaten worden teruggekoppeld o.a. via geaccrediteerde nascholingen en nieuwsbrieven. Indien nodig of gewenst bieden wij ook scholing voorafgaand aan een nieuw onderzoek. Nascholingsactiviteiten richten zich momenteel vooral op huisartsen, praktijk-verpleegkundigen, praktijkondersteuners en apothekers.

Nascholing en events organiseren wij samen met onze partners PAO-H en Elevate.​

E-learning Wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn; van onderzoeksvoorstel naar uitvoer

Heeft u interesse in wetenschappelijk onderzoek en zou u willen weten of deelname aan onderzoek wellicht iets voor u is? Deze e-learning kan u daarbij helpen. In de e-learning doorloopt u, aan de hand van een onderzoeksprotocol, de stappen die u zou moeten nemen om te beslissen of deelname aan wetenschappelijk onderzoek voor u of de praktijk geschikt is.

De e-learning is tot stand gekomen door een samenwerking van Julius Clinical, het Julius Centrum (UMC Utrecht), de KNMP en de V&VN. Er is vanuit deze disciplines input gegeven zodat het onderwerp makkelijk te vertalen is naar de dagelijkse praktijk.

Accreditatie van 3 punten is beschikbaar voor de volgende instanties:

V&VN
KNMP (openbare apothekers)
ABC Cluster 1 van het KNMG (huisartsen, specialisten, ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
Verpleegkundig specialisten

Leden van het Primary Care Research Netwerk kunnen deze nascholing ter waarde van €149 kosteloos volgen. Neem hiervoor contact op met het PCRN team via primarycare@juliusclinical.com. Het PCRN team zal u dan inloggegevens doen toekomen. 

Webinar “Bestaan niet ernstige hypo’s?” nu on demand beschikbaar


Op woensdag 25 januari heeft er een webinar plaats gevonden met als centraal onderwerp 'Niet-ernstige hypo’s in de dagelijkse praktijk'. Resultaten uit de door het PCRN uitgevoerde HAT studie maken deel uit van deze webinar. Vanuit Julius Clinical heeft Dr. Catherine Enters-Weijnen een toelichting gegeven op de bevindingen.

Was u niet in de gelegenheid de webinar live te volgen dan hebben wij goed nieuws. Deze geaccrediteerde webinar is nu on demand beschikbaar!

Na het volgen van deze webinar weet u hoe groot de kans op hypo’s is en wat de achterliggende oorzaken kunnen zijn.
U krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe groot is de kans op hypo’s en wat zijn de achterliggende oorzaken?
  • Heeft het HbA1c - niveau een voorspellende waarde op het krijgen van hypo’s?
  • Waarom heeft de één meer klachten dan de ander?

Sprekers
dr. Nel Geelhoed-Duijvestijn, internist, Haaglanden Medisch Centrum
dr. Catherine Enters-Weijnen, Associate Director Primary Care Research, Julius Clinical
Martin Voerknecht, huisarts, Medisch Centrum Bussum Zuid

Aanmelden en deelnemen
Klik op deze link om de 'on demand' webinar te volgen.

Voor wie?
Huisartsen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen en diabetesverpleegkundigen

Accreditatie
De webinar is voor één punt geaccrediteerd door ABC-1, EADV, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, Verpleegkundig Specialisten Register en NVvPO

Online nascholing Good Clinical Practice (GCP) en WMO in de eerstelijn

Julius Clinical heeft speciaal voor de eerstelijn een online nascholing ontwikkeld waarin Good Clinical Practice en de WMO uiteen worden gezet.

Kennis over wet en regelgeving is noodzakelijk om onderzoek goed en binnen de geldende richtlijnen uit te voeren. Deze online module loodst u door deze ietwat ingewikelde materie heen. De nascholing is in het Nederlands geschreven en wordt aan de hand van voorbeelden uiteen gezet. 

Accreditatie
KNMG ABC cluster 1 (Artsen): 4 nascholingspunten
V&VN 5 nascholingpunten

Leden van het Primary Care Research Netwerk kunnen deze nascholing kosteloos volgen. Neem hiervoor contact op met het PCRN team via: primarycare@juliusclinical.com. Heeft u interesse in deze nascholing, maar u bent nog geen lid? Schrijf u in.

×

Wijzig afbeelding

Klik of sleep hier uw nieuwe afbeelding naartoe


Afbeeldingen op de server