WAAROM PARTICIPEREN?

In Nederland wordt de meerderheid van de medische klachten door de huisarts beoordeeld en behandeld. De eerste lijn biedt daardoor uitstekende mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek doen is nuttig, voor zowel de huisarts als voor de eerste lijn beroepsgroep en patiënten.

Patiënten wordt de gelegenheid geboden om betrokken te worden bij nieuwe innovatief onderzoek en uw praktijk kan zich verder ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij wetenschappelijk onderzoek.
Uw deelname aan onderzoek is om die reden zeer gewenst.

Daarnaast heeft deelname aan ons netwerk ook een aantal voordelen:

  • Persoonlijk aanspreekpunt (Primary Care Liaison) per studie
  • Mogelijkheid tot het volgen van geaccrediteerde nascholing en training
  • Toegang tot een persoonlijk portal waar informatie en tussentijdse rapportages rond studies gedeeld worden
  • Financiële compensatie volgens de daarvoor geldende richtlijnen
  • Tevens is participatie in onderzoek ook gewoonweg leuk!

Onderzoek doen kost tijd, geld en vraagt veel van de huisarts. Wij proberen daarom deelname aan onderzoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, met een zo min mogelijke belasting. Om deze reden voorzien wij in de volgende zaken:

ONZE PRIMARY CARE LIAISONS

Julius Clinical beschikt over een team van Primary Care Liaisons. Zij vormen de schakel tussen Julius Clinical en de praktijk. De deelnemende huisartspraktijken worden regelmatig door de liaisons bezocht, waarbij gegevens voor lopende onderzoeken worden gemonitord en verzameld.

Bij het opzetten van nieuwe onderzoeken kunnen de liaisons al een deel van het werk voorbereiden, zodat de huisartsenpraktijk ontlast wordt. Zij ondersteunen de huisarts tijdens de uitvoer van de studie en bieden training en uitleg aan waar relevant.

Elke regio heeft een eigen liaison per studie, die als persoonlijk contactpersoon dient voor de huisarts en de praktijk ondersteuner(s). Dit zorgt voor korte lijnen om vragen snel en kundig te kunnen beantwoorden.

GEACCREDITEERDE NASCHOLING EN TRAINING

Educatie, motivatie en kwaliteit staan bij Julius Clinical voorop. Om deze reden bieden wij geaccrediteerde nascholing aan, zodat alle betrokkenen goed geïnformeerd worden.

Onderzoeksresultaten worden via geaccrediteerde nascholing en nieuwsbrieven teruggekoppeld. Indien nodig of gewenst bieden wij ook scholing voorafgaand aan een nieuwe studie.

Nascholingsactiviteiten richten zich momenteel vooral op huisartsen, praktijk-verpleegkundigen, praktijkondersteuners en apothekers.

UW PERSOONLIJKE PORTAAL

Naast de algemene informatie die op onze website te vinden is, is er ook een besloten website waar leden van ons netwerk informatie kunnen vinden over de onderzoeken waar zij aan deelnemen.

Dit portaal is ons communicatiekanaal waarop informatie te vinden is over:

  • Uitgebreide informatie over de studies waar de huisarts aan deelneemt
  • Informatie over nieuwe studies en mogelijkheid tot aanmelding
  • Nieuwsbrieven (per studie en algemeen)
  • Geaccrediteerde nascholing, training en evenementen, waarbij leden van ons onderzoeksnetwerk voorrang ontvangen

FINANCIËLE COMPENSATIE

De huisartspraktijken die deelnemen aan onze onderzoeken worden financieel gecompenseerd voor de tijd die in het onderzoek is geïnvesteerd conform de daarvoor geldende richtlijnen.


Help MEe

Wilt u als huisarts, apotheker, praktijkondersteuner of verpleegkundige een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheidszorg? 

Klik dan hier voor het aanmeldformulier en wordt lid van het PCRN.

×

Wijzig afbeelding

Klik of sleep hier uw nieuwe afbeelding naartoe


Afbeeldingen op de server