Evaluatie van veranderingen in darmpassagetijd en gastro-intestinale symptomen na consumptie van een vezelbevattend product bij volwassenen met obstipatie.

Meer dan 25% van de wereldbevolking heeft regelmatig last van darmproblemen waarvan obstipatie een van de belangrijkste is. In Nederland worden hiervoor veel laxeermiddelen gebruikt, slechts 1 op de 6 mensen gaat met deze klachten naar een arts. Onder de patiënten bestaat een behoefte naar alternatieven voor medicatie, waarbij voedingsmiddelen mogelijk een rol kunnen spelen.

Dit onderzoek was bedoeld om, bij patiënten met obstipatie, het effect en de tolerantie te bepalen van een nieuw product dat een oplosbaar voedingsvezel bevat. Het product werd aangeboden in de vorm van een melkdrankje. Gekeken werd naar het effect op de algemene darmgezondheid, inclusief de darmpassagetijd (bepaald middels X-BOZ), evenals naar symptomen / klachten gerelateerd aan obstipatie (‘’kwaliteit van leven’’). Het betrof een gerandomiseerd en geblindeerd onderzoek.

In Nederland zijn 120 deelnemers met functionele obstipatie van 18 jaar tot 75 jaar in het onderzoek geïncludeerd. De deelnemers waren merendeel afkomstig uit huisartspraktijken in Utrecht en omgeving. De deelnemers werden geïdentificeerd binnen de huisartspraktijken en door middel van directe recruitment via social media en krantenadvertenties door een daarin gespecialiseerd bedrijf. De inclusie, screening en behandeling van de patiënten is geheel georganiseerd en uitgevoerd door Julius Clinical.

Zodra er resultaten van het onderzoek bekend zijn, zullen deze met de deelnemende praktijken worden gedeeld.