DISCOVER, een wereldwijde observationele studie onder patienten met type 2 diabetes mellitus

Sinds januari 2016 dragen huisartsen uit het Primary Care Research Netwerk (PCRN) bij aan de DISCOVER studie. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de vervolgstappen die in de praktijk genomen worden indien de aanvankelijk ingestelde behandeling voor type 2 diabetes niet lijkt aan te slaan.

Er wordt gekeken naar de effecten van verschillende behandelingen gedurende drie jaar op eindpunten zoals HbA1c, bloeddruk, hart- vaat complicaties en hypoglykemie. Het verband tussen deze behandelingen, het bereiken van ziektebeheersing en het voorkomen en onder controle houden van diabetescomplicaties wordt gedocumenteerd. Daarnaast worden diverse door de patiënt gerapporteerde uitkomsten onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn kwaliteit van leven, angst scores en zorg gerelateerde kosten.

Het betreft een observationele studie die in 24 verschillende landen plaatsvindt. In Nederland zullen er in totaal 200 patiënten worden geworven. Vanuit het Primary Care Research Netwerk van Julius Clinical doet een 40 tal huisartspraktijken mee.

In totaal worden voor dit onderzoek 9650 patiënten drie jaar lang gevolgd. Onderzoek naar dit onderwerp heeft nooit eerder op deze schaal plaatsgevonden. Voor meer informatie kunt u de website van het onderzoek raadplegen: www.discoverdiabetes.com