Hypoglycaemia Assessment Tool

In Nederland hebben ruim 150 huisartsen meegewerkt aan een studie die de incidentie van hypoglykemieën bij patiënten met diabetes mellitus onderzocht. Naast het in kaart brengen van het aantal hypoglykemieën dat de patiënt dagelijks ervoer, werd er, middels dagboekjes en vragenlijsten, gekeken naar de kwaliteit van leven van patiënten met diabetes mellitus en welke impact een hypoglykemie op hun leven had.

Vanuit Nederland hebben 730 patiënten deelgenomen aan deze studie (441 vanuit de huisartspraktijken en 289 vanuit de poliklinieken van verschillende ziekenhuizen). In Europa werden vanuit vijf verschillende landen ruim 2.400 patiënten geïncludeerd voor deze studie. Wereldwijd zijn er 27.585 patiënten geïncludeerd.

In het tijdschrift 'Diabetes, Obesity and Metabolism' is de eerste publicatie geplaatst over deze Wereldwijde HAT studie getiteld “Rates and predictors of hypoglycaemia in 27 585 people from 24 countries with insulin-treated type 1 and type 2 diabetes: the global HAT study”. Een van de opmerkelijke resultaten uit dit onderzoek was het hoge aantal hypoglykemieën per patiëntjaar: 73,4 bij type 1 en 19,3 bij type 2 diabeten (die met insuline werden behandeld). Daarnaast was de bevinding dat er geen duidelijke correlatie bestaat tussen de hoogte van het HbA1c gehalte en het vóórkomen van hypoglykemieën.

Referentie HAT studie:
Rates and predictors of hypoglycaemia in 27 585 people from 24 countries with insulin-treated type 1 and type 2 diabetes: the global HAT study.
Khunti K, Alsifri S, Aronson R, Cigrovski Berković M, Enters-Weijnen C, Forsén T, Galstyan G, Geelhoed-Duijvestijn P, Goldfracht M, Gydesen H, Kapur R, Lalic N, Ludvik B, Moberg E, Pedersen-Bjergaard U, Ramachandran A; HAT Investigator Group.
Diabetes Obes Metab. 2016 Sep;18(9):907-15.