Lage luchtweg Infecties

In de CAPiTA studie zijn gegevens verzameld die een relevant beeld van het effect van pneumokokkenvaccinatie op zowel de incidentie als het beloop en de behandeling van Community Acquired Pneumonie (CAP).

Echter, tijdens de studie werd door veel huisartsen al zeer terecht opgemerkt dat het verzamelen van data over CAP in de tweede lijn slechts het topje van de ijsberg is: de ruime meerderheid van alle patiënten met een pneumonie wordt immers in de eerste lijn gezien en behandeld.

Gegevens over het effect van pneumokokkenvaccinatie op de incidentie en behandeling van pneumonieën in de huisartspraktijk vormen dan ook een welkome aanvulling op de CAPiTA studie en zijn interessant en relevant voor zowel de dagelijkse praktijk als voor de ontwikkeling van beleid op dit gebied.

Vanaf najaar 2013 werden retrospectief gegevens verzameld over de incidentie en behandeling van lage luchtweginfecties (LLI) die niet in het ziekenhuis zijn behandeld, maar via de huisarts. Hiervoor werd data van zo'n 40.000 CAPiTA deelnemers verzameld voor verdere analyse.

De LLI studie is gebaseerd op reeds beschikbare data binnen de huisartsenpraktijk, en richt zich daarbij voornamelijk op data verzameling met betrekking tot lage luchtweginfecties. Dit onderzoek liep tot augustus 2014. Publicaties over de eerste resultaten wordt binnenkort verwacht.