Standard Care versus Celecoxib Outcome Trial

Bij de SCOT trial (Standard Care versus Celecoxib Outcome Trial ) is het risico op hart en vaatziekten vergeleken tussen patiënten die chronisch behandeld worden met een NSAID in vergelijking met Celecoxib, een Cox-2 remmer. In het verleden is onderzoek verschenen dat er op lijkt te wijzen dat een Cox-2 remmer het risico op hart en vaatziekten verhoogt. Het bijzondere van de SCOT trial is dat dit onderzoek is uitgevoerd in de algemene, veelal huisartsgeneeskundige, praktijk.

Dankzij de medewerking van vele patiënten en onderzoekers in verschillende landen is de SCOT trial afgerond, geanalyseerd en inmiddels gepubliceerd in de European Heart Journal.

De resultaten laten zien dat bij patiënten van 60 jaar en ouder, zonder bekende cardiovasculaire ziekte, het gebruik van Celecoxib ten opzichte van NSAID’s niet tot een toename leidt van symptomatische hart en vaatziekten. Het onderzoek kon uitsluiten dat er meer dan twee extra gevallen van hart en vaatziekten op treden per 1000 patiënten die een jaar behandeld worden wanneer veranderd wordt van een gebruikelijke NSAID naar Celecoxib. Er traden meer gastro-intestinale en hematologische bijwerkingen op bij patienten die het gebruik van een NSAID continueerden, maar meer patiënten die Celecoxib voorgeschreven kregen staakten die behandeling. Dit laatste mogelijk vanwege mindere effectiviteit voor de primaire behandel indicatie.

De onderzoekers concluderen dat SCOT belangrijke kennis heeft opgeleverd over de veiligheid van Celecoxib in patiënten zonder bekende hart en vaatziekten. Overall was het risico op klinische symptomen van hart en vaatziekten bij gebruik van zowel NSAID’s als Celecoxib laag en het eventuele risico bij gebruik van deze middelen lijkt in de algemene praktijk acceptabel.

De resultaten van de SCOT trial zijn recent verschenen in de European Heart Journal. 

Referentie SCOT studie
Randomized trial of switching from prescribed non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs to prescribed celecoxib: the Standard care vs. Celecoxib Outcome Trial (SCOT). MacDonald TM, Hawkey CJ, Ford I, McMurray JJ, Scheiman JM, Hallas J, Findlay E, Grobbee DE, Hobbs FD, Ralston SH, Reid DM, Walters MR, Webster J, Ruschitzka F, Ritchie LD, Perez-Gutthann S, Connolly E, Greenlaw N, Wilson A, Wei L, Mackenzie IS.
Eur Heart J. 2016 Oct 4.