STUURGROEP

Het Primary Care Research Network van Julius Clinical wordt inhoudelijk aangestuurd door een stuurgroep, waarin naast twee leden van Julius Clinical ook twee huisarts stafleden van de afdeling huisartsgeneeskunde van het Julius Centrum (UMC Utrecht) en twee huisartsen uit het onderzoeksnetwerk zitting hebben. Deze stuurgroep beoordeelt alle aangeboden onderzoeken waarvoor een verzoek is ingediend om uit te zetten in het onderzoeksnetwerk.

Er wordt gekeken naar klinische relevantie, haalbaarheid en uitvoerbaarheid voor de huisartspraktijk en de stuurgroep formuleert daarna een advies. Het advies van de stuurgroep met betrekking tot de uitvoering van aangeboden onderzoek in het netwerk is bindend.

Aard Verdaasdonk
Huisarts

Aard Verdaasdonk is sinds 2003 huisarts en sinds 2006 (mede)praktijk houdend huisarts in Elst (Ut).

Lees meer
Coen van der Molen
Huisarts

Coen van der Molen is sinds 1993 werkzaam als huisarts in Amersfoort. De praktijk is intensief betrokken bij het opleiden van AIOS's en co-assistenten

Lees meer
Diederick Grobbee
Chief Scientific Officer

Diederick E. (Rick) Grobbee is hoogleraar klinische epidemiologie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Lees meer
Niek de Wit
Huisarts

Niek de Wit is hoogleraar en afdelingshoofd huisartsgeneeskunde aan het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, de eerstelijns afdeling van het UMC Utrecht.

Lees meer
Theo Verheij
Huisarts

Theo Verheij is als hoogleraar Huisartsgeneeskunde verbonden aan het UMC Utrecht en werkt daarnaast in deeltijd als huisarts in Utrecht. Zijn onderzoeksgebied betreft voornamelijk infectieziekten en het gebruik van antibiotica in de eerste lijn.

Lees meer